nganlau.com
Đường Sống Của Loài Người: Sử Quan Nhân Đạo (P2)
Thời kỳ nhân đạo tăng tiến Xã hội người thành hình thông qua xã hội tự tính. Thị tộc, bộ lạc rồi các dân tộc xuất hiện. Lý Đông A gọi đây là thời kỳ Duy Dân. Nhân loại vừa tăng tiến về lượng, có mặ…