nganlau.com
Hongkong: Cái Nhìn Tổng Thể
Kể từ khi Hongkong được giao trả lại cho Trung Quốc vào ngày 30 tháng 6 năm 1997, người dân Hongkong đã thực hiện quyền tự do của chính mình để lên tiếng chống lại những bộ luật đi ngược lại cương …