nganlau.com
Truyền Thông Người Việt
Bạn thân Xin kể bạn một câu chuyện về giới làm truyền thông của người Việt tại Mỹ từ xưa cho đến nay. Thông thường những tờ báo thuộc loại báo chợ, tức là báo phát ra ngoài chợ và người chủ báo là …