nganlau.com
Gửi Đến Những Ông Tòa Cộng Sản
Ai cũng biết các ông tòa xử các vụ án tại VN đều do đảng cộng sản chỉ định. Luật pháp CSVN do Quốc Hội bù nhìn làm ra nên chỉ có chữ mà không có nghĩa (vì các ông bà “biểu” dân có đi họ…