nganlau.com
Hãy Tìm Hiểu Về Một Chế Độ Độc Tài (P6)
Màn số 7: Tìm một thần tượng để hy sinh vì đại nghĩa (Let the Henchman fall). Bất cứ vở kịch, cải lương nào cũng phải có Thiện-Ác, kép độc (người đóng vai ác), kép mùi (người đóng vai hiền). Khổ th…