nganlau.com
Hãy Tìm Hiểu Về Một Chế Độ Độc Tài (P5)
Màn số 5: Tìm vật tế thần (Find a scapegoat). Vì bản chất nói láo, đảng CS luôn luôn vấp những sai lầm. Khi những sai lầm trầm trọng như Cải Cách Ruộng Đất (VN) hay “Bước nhảy vọt vĩ đại”, “Cách mạ…