nganlau.com
Hãy Tìm Hiểu Về Một Chế Độ Độc Tài “cộng sản” (P3)
Màn số 2: Phân cách sự chống đối trên mặt trận chính trị CS đã học tập, phân tích và quan sát kẻ thù rất kỹ. Để phân hóa kẻ thù và nhuộm đỏ hay tiêu diệt từng phần các thế lực thù địch. CS nhận diệ…