nganlau.com
Khi Lãnh Tụ Trở Thành Thượng Đế
Kể từ khi Trung Cộng (TC) đổi mới theo Đặng Tiểu Bình (1978) thì TC đã chấp nhận kinh tế thị trường để buôn bán với thế giới. Đến thời Tập Cận Bình (2011) thì kinh tế TC rất mạnh chỉ thua Mỹ nhưng …