nganlau.com
Đi Tìm Một Nước Việt Mới
Khi nhà nước VN dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam (csvn) đã hết thuốc chữa với khả năng lãnh đạo từ ăn cướp đến ăn mày, ăn xin, ăn cắp…từ trong rừng ra thành thị đến chốn hội nghị q…