nganlau.com
Chuyện Lưỡng Đảng Mỹ và Con Người
Kể từ khi tổng thống Trump lên nắm quyền 1-2017, nước Mỹ đi vào suy thoái nhanh hơn bất kỳ thời đại nào trước đây. Có dư luận cả Mỹ lẫn Việt ủng hộ Trump. Có dư luận chống. A. Dư luận Mỹ Chủ trương…