nganlau.com
Bằng Cấp và Trình Độ Hiểu Biết
Người Việt, đặc biệt là những người có bằng cấp cao, thường hay hiểu lầm là khi mình có bằng cấp cao thì mình có trình độ hiểu biết hơn những người khác. Từ đó mà có một số ít người, trong lúc đối …