nganlau.com
Vị Vua Của Nước Mỹ
Bạn thân Bạn cho rằng nước Mỹ đang có một ông vua. Có thật thế không hay bạn đùa giỡn cho vui? Nhìn lại những gì đang xảy ra vào đầu năm 2019 để xem có phải nước Mỹ đang có một ông vua hoặc ứng xử …