nganlau.com
Nhân Vật Quân Sư Cho Tổng Thống Trump Chống Tàu Cộng Là Ai?
Ghi Chú NL: Cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng là cuộc chiến vì quyền lợi của Hoa Kỳ chứ không phải vì quyền lợi của người Việt Nam. Đây là sự thật và người Việt đừng bao giờ xem các n…