nganlau.com
Chuyện Về Cây Cầu Anh Tèo Và Tay Đại Tá Tiến Sĩ
Ghi Chú NL: Bài viết dưới đây rất là thú vị. Nó nói lên được cái Nhân Cách Con Người đặc biệt là những Con Người sống trong một cái ấp rất là nhỏ bé, nghèo nàn, sẵn sàng từ chối những đồng tiền kho…