nganlau.com
Tâm Lý Người Dân
Ghi Chú NL: Đọc bài viết dưới đây để thấy tâm lý của người sống tại VN ra sao. Người viết bài này là những người hiểu biết, có thể xếp vào loại người “phản động” mà nhà cầm quyền VN vẫn thường hay …