nganlau.com
Thư Gửi Bạn
Bạn thân Lâu lắm rồi tôi mới cầm bút trở lại. Tôi tự hỏi phải viết những gì để gửi các bạn, những người tôi quen biết và gặp mặt cũng như những người tôi chỉ quan hệ qua mạng xã hội. Dĩ nhiên câu h…