nganlau.com
Bỏ Đảng Ở Cuối Cuộc Đời
Con người luôn luôn có những quyết định sai lầm cho dù là một con người làm chủ được chính mình. Con người sống dưới chế độ cộng sản thì đa số, hoàn toàn không làm chủ được chính mình mà để đảng là…