nganlau.com
Một Nỗi Buồn
Bạn thân Trong cuộc sống của chúng ta — kể từ khi chúng ta có được nhận thức về Con Người, đất nước, dân tộc Việt, chúng ta luôn luôn chất chứa một nỗi buồn trong cuộc sống. 41 năm đã qua, ch…