nganlau.com
Tôi, Cây Bút Chì. Lời Nhắn Nhủ Âm Thầm
“Đọc sách tìm nghĩa không khó, hiểu được lý mới khó, mà hiểu ngoài lý càng khó hơn nữa”. Câu nói bên trên được trích từ tài liệu Chìa Khóa Thắng Nghĩa của Lý Đông A. Với điều kiện đó, tôi luôn luôn…