nganlau.com
Dân Chủ Sau Cộng Sản
Có người đặt câu hỏi khi dân chủ thiết lập tại VN thì người cộng sản (CS) có thể tham dự không? Chúng ta hãy đi từng bước: Trước hết từ “dân chủ” dưới chế độ cộng sản không phải là thứ dân chủ mà n…