nganlau.com
CĐVN: Tại Sao Trump Thắng?
Người Mỹ gốc Việt đi bỏ phiếu 2016 theo quan điểm và kiến thức từng người, nhóm…nhưng không mấy ai hiểu chính trị Mỹ, nhất là “sau khi tấm màn nhung khép lại” Khi Trump thắng cử đã làm ngạc nhiên m…