nganlau.com
Thế Hệ Trẻ – Thay Đổi Để Vươn Lên!
Ghi Chú NL: Đọc bài viết dưới đây, nếu ai đó tinh ý, sẽ thấy được lời nói chân thành và sự thật của người Viết ở đoạn thứ hai sau phần trích dẫn của một quyển sách nào đó. Chân thật bởi người viết …