nganlau.com
Trung Hoa Sẽ Nổ Từ Bên Trong
Peter Navarro, cố vấn mậu dịch của Tổng Thống Trump, tiết lộ về một nhà quan sát (dấu tên) sống tại Trung Hoa với vợ (người Hoa) như sau: Những gì tôi nhận thấy, và vợ tôi cũng vậy, thì Trung Hoa (…