nganlau.com
Kiến Thiết Dưới Góc Nhìn Của Lý Đông A (P1)
Trong Chu Tri Lục 5 cụ Lý nói về sự Kiến Thiết và được chia ra làm 9 phần: Nhu Yếu Của Kiến Thiết, Bối Cảnh Của Kiến Thiết, Nền Tảng Của Kiến Thiết, Phương Châm Của Kiến Thiết, Triển Khai Của Kiến …