nganlau.com
Dân Chủ: Đắc Cử, Thất Cử … Đất Nước Đi Về Đâu?
Dân Chủ: Đắc Cử, Thất Cử … Đất Nước Đi Về Đâu? Chúng ta vừa chứng kiến cuộc bầu cử tại Mỹ, Pháp 2017 … bài học không phải ứng cử viên nào thắng, đảng nào thắng … mà là đất nước sẽ đi về đâu. Khẩu h…