nganlau.com
Sức Mạnh Của Tĩnh Lặng
Ghi Chú NL: Đấu tranh với chính bản thân là cuộc đấu tranh gian khổ nhất. Trong cuộc đấu tranh này, chúng ta có đủ can đảm để nhìn ra được chính mình hay không? Hay bởi chúng ta bị ảnh hưởng bởi nh…