nganlau.com
Nói Về Người Mẹ
Bài viết này xin gửi tặng vợ, các bà mẹ, các cô chuẩn bị là mẹ và các ông để hiểu được việc làm cực khổ của các bà mẹ. Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu “con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Chẳng biết câu…