nganlau.com
Chuyện Tháng Qua
Nước Mỹ và người Mỹ gốc Việt Sau 40 năm sống trên đất Mỹ, người Mỹ gốc Việt (MgV) đều tham dự chính trường hạ tầng cơ sở: quận, thành phố. Tại Houston có 2 người tham dự, ông A tố ông B là cư ngụ b…