nganlau.com
Chuyện Dài TPP
Sau khi TPP xong giai đoạn đầu, các nhà doanh thương Hong Kong đã triệt hạ các công ty của họ tại Quảng Đông và dời sang VN, lấy cớ là giá nhân công đắt đỏ hơn VN nhưng lý do chính là hàng hóa từ V…