nganlau.com
Sản Xuất Từ Trung Hoa: 2 Con Đường Phát Triển Kỹ Nghệ
By Clement Tan. Mon, Jun 1, 2015, 9:46 AM Đảng CS Trung Hoa vừa ra thông báo chương trình cải tổ bộ phận sản xuất, giống như Ấn Độ vừa làm trong tháng trước. Năm 2025 sẽ là 10 năm vận động để đẩy T…