nganlau.com
Chúng Ta Học Hỏi Gì Trong Kinh Nghiệm Hòa Hợp Hòa Giải?
Chiến tranh là điều không ai muốn xảy ra. Có những cuộc chiến xảy ra bởi dân tộc đó không có sự lựa chọn. Nhưng đồng thời có những cuộc chiến xảy ra do sự ngu xuẩn của giới lãnh đạo — để đưa …