nganlau.com
Tửu — Sắc — Khí — Tài
Tửu “Nam vô tửu như kỳ vô phong” Đó là câu nói thường xuyên của những bậc nam nhi coi rượu như một tiêu chuẩn phải có của bậc trượng phu cũng như “để râu để phân biệt đàn bà, đàn ông”. Có người mượ…