nganlau.com
Trả Lại Tình Yêu
Suốt nửa ngày đi từ gia đình này, đến gia đình khác; bước qua khu xóm nghèo đến khu xóm tương đối có cuộc sống sung túc, phồn vinh, hai người không ai nói với ai lời nào. Sự im lặng của họ không ph…