nganlau.com
Đạo
Đạo = con đường. Phật mở ra con đường giải thoát. Chúa mở ra con đường cứu rỗi nhân loại. Khổng Tử mở ra con đường “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” Người con trai lớn lên, tìm một con đư…