newshanoosh.com
آیا از راز تاثیر مزاج در چاقی و لاغری باخبرید؟
همه ما از لحظه تولد دارای مزاج و طبع مشخصی هستیم. چهار نوع مزاج نظیر گرم و خشک، گرم و تر، سرد و خشک، سرد و تر وجود دارد. شاید بتوان گفت، یکی از مهمترین اصل‌های مهم در زندگی ما، شناخت طبع و مزاج شناسی است. شناخت مزاج بسیار اهمیت داشته و حفظ تعادل