newsgil.com
ചന്ദ്രയാന്റെ സ്ഥിതിയിലായി: ചന്ദ്രയാന്‍ രണ്ടിന്റെ ഉപദേശകനും കുടുംബവും പുറത്ത്
ചന്ദ്രയാന്‍ രണ്ടിന്റെ ഉപദേശകനും കുടുംബവും ചന്ദ്രയാൻ 2 ൻറെ സ്ഥിതിയിലായിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ചിലപ്പോൾ ശരിയാകു