newlinetransport.co.th
รถเฮี๊ยบ 6 ล้อ บริการยก-ขนส่ง เครื่องจักร - นิวไลน์ ทรานสปอร์ต 2007
บริการยก-ขนส่ง เครื่องจักร – นิวไลน์ ทรานสปอร์ต 2007 ประเภทรถ : รถเฮี๊ยบ 6 ล้อ 5 ตัน สถานที่ทำงาน : ซอยไทรอัม บางพลี สมุรปราการ ประเภทงาน : ขนส่งเครื่องจักร ผลตอบรับ : งานสำเร็จเรียบร้อย ใช้เวลาไม่นาน หมายเหตุ : ถือว่าเป็นงานไม่ยาก เนื่องจากตัวสินค้าไม่ได้ใหญ่เกินไป