newdrugapprovals.org
Vidofludimus
Vidofludimus 2-[[2-fluoro-4-(3-methoxyphenyl)phenyl]carbamoyl]cyclopentene-1-carboxylic acid 1-Cyclopentene-1-carboxylic acid, 2-[[(3-fluoro-3′-methoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)amino]carbony…