newdrugapprovals.org
ROLAPITANT, ロラピタント
ROLAPITANT HYDROCHLORIDE Rolapitant HCl Rolapitant hydrochloride Sch 619734 SCH619734 UNII-57O5S1QSAQ (5S ,8S)-8-[[(1R)-1-[3 ,5- Bis(trifluoromethyl)phenyl] ethoxy] methyl]-8-phenyl-1,7- diazaspiro…