newdrugapprovals.org
Omidenepag isopropyl, オミデネパグイソプロピル
Omidenepag isopropyl DE-117 Glycine, N-(6-((((4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl)methyl)(3-pyridinylsulfonyl)amino)methyl)-2-pyridinyl)-, 1-methylethyl ester [[6-[[[4-(Pyrazol-1-yl)benzyl](pyridin-3-ylsulfo…