newdrugapprovals.org
TAFENOQUINE タフェノキン
Tafenoquine タフェノキン N-[2,6-dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]quinolin-8-yl]pentane-1,4-diamine 1,4-Pentanediamine, N4-[2,6-dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-8-quinolin…