newdrugapprovals.org
GSK 3008348
GSK 3008348 (3S)-3-[3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-4-{(3S)-3-[2-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridin-2-yl)ethyl]-1-pyrrolidinyl}butanoic acid cas 1629249-33-7 1-Pyrrolidinebutanoic acid, β…