newdrugapprovals.org
Belinostat (PXD101), a novel HDAC inhibitor
Belinostat (PXD101) FAST TRACK FDA , ORPHAN STATUS PXD101;PX105684;PXD-101;PXD 101;PX-105684 UNII:F4H96P17NZ N-Hydroxy-3-(3-phenylsulphamoylphenyl)acrylamide N-HYDROXY-3-[3-[(PHENYLAMINO)SULFONYL]…