newdrugapprovals.org
Vonoprazan Fumarate
1-(5-(2-fluorophenyl)-1-(pyridin-3-ylsulfonyl)-1H-pyrrol-3-yl)-N-methylmethanamine fumarate Vonoprazan Fumarate (Takecab®) Approved Vonoprazan Fumarate CAS#: 1260141-27-2 (fumarate); …