newdrugapprovals.org
Finerenone, BAY 94-8862
Finerenone Finerenone; UNII-DE2O63YV8R; BAY 94-8862; DE2O63YV8R; 1050477-31-0 C21H22N4O3 MW 378.42438 g/mol (4s)-4-(4-cyano-2-methoxyphenyl)-5-ethoxy-2,8-dimethyl-1,4-dihydro-1-6-naphthyridine-3-ca…