newdrugapprovals.org
Beijing Shenogen Granted Fast Track Status for Novel Cancer Drug, Icaritin
Icaritin; 118525-40-9; AC1NSXIV; UNII-UFE666UELY; 3,5,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)chromen-4-one 3,5,7-trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)chromen-4-one …