newdrugapprovals.org
Ibudilast
IBUDILAST, MN 166 AV-411 KC-404 MN-166 2-methyl-1-(2-propan-2-ylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)propan-1-one 1-(2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2-methylpropan-1-one KYORIN Kyorin Seiyaku Kk&#82…