newdrugapprovals.org
In battle of IPF drugs, Boehringer Ingelheim’s nintedanib impresses
NINTEDANIB 656247-17-5 UNII-G6HRD2P839 Vargatef BIBF 1120 methyl (3Z)-3-{[(4-{methyl[(4-methylpiperazin-1-yl)acetyl]amino}phenyl)amino](phenyl)methylidene}-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-carboxylate…