newdrugapprovals.org
AVOSENTAN
AVOSENTAN N-[6-Methoxy-5-(2-methoxyphenoxy)-2-(4-pyridyl)pyrimidin-4-yl]-5-methylpyridine-2-sulfonamide 5-methyl-pyridine-2-sulfonic acid [6-methoxy-5-(2-methoxy-phenoxy)-2-(pyridin-4-yl)-pyrimidin…