newdrugapprovals.org
Empagliflozin
Empagliflozin BI-10773 (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[[4-[(3S)-oxolan-3-yl]oxyphenyl]methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol 864070-44-0 M.Wt: 450.91 : C23H27ClO7 Sponsor/Developer: Eli …